Avtal

AVTAL/VILLKOR

BOKNING

Vid bokning ska Beställaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, sättet för och omfattningen av bildernas användning, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.


ANVÄNDNINGSRÄTT

Beställaren äger rätt att använda bilderna på följande sätt:

-Publicera bilderna med fotografens logga på egen hemsida, blogg, Instagram, Facebook och andra sociala medier. Fotografens namn Natasha Photography och länk till @natashaphotography.se skall dock alltid anges.
-Publicering i dagstidningsannons. Fotografens namn Natasha Photography skall alltid anges.
-Framkalla digitala bilder för privat bruk (inom familjen).
-Använda bilderna i egen portfolio. Fotografens namn Natasha Photography skall dock alltid anges.
-Ska bilderna användas i andra sammanhang än privata ska Beställaren kontakta Fotografen för att komma överens om den utökade användningen som kan medföra ytterligare debitering.
-Bilderna får inte säljas vidare.


Fotografen äger rätt att använda bilderna på följande sätt:

-Publicera bilderna på egen hemsida (www.natashaphotography.se), blogg, Instagram, Facebook och andra sociala medier. -Använda bilderna i egen fysisk och digital portfolio.
-För egen marknadsföring genom annonsering i tryckt eller digital form.
-Bilderna får visas i Fotografens fotostudio.

-Bilderna får delta i fototävlingar och fotoutställningar.
-Fotografen är inte skyldig att meddela Beställaren när och var publicering kommer att ske.


OTILLÅTEN ANVÄNDNING

Bilderna får ej användas för redaktionella eller kommersiella ändamål och reproduceras eller ändras utan fotografens tillstånd. Vid publicering på sociala medier får inga filter, färgjusteringar eller beskärningar användas. Vid otillåten användning, ändring eller bearbetning av bild utgår ersättning motsvarande fotograferingsarvodet eller aktuellt arkivbildspris. På detta tillkommer ett skadestånd motsvarande minst samma belopp, dvs 100 % påslag.


FOTOGRAFERINGSAVRODE OCH ANNAN ERSÄTTNING

Beställaren betalar för bilder samt produkter enligt fotografens prislista.


FOTOGRAFERINGS FÖRBUD MED EGEN KAMERA I STUDION

Det är förbjudet att sätta igång sin egen kamera eller mobil inne i studion utan fotografens tillstånd.


BILDVISNING OCH BILDURVAL

Bildvisning sker inom 14 dagar efter fotograferingstillfället. Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.


PRISER OCH BETALNING

Alla priser är i svenska kronor inklusive 25% moms. Betalningar sker mot faktura. Beställaren erhåller faktura med bokningsavgiften på 1500 kr via e-post i samband med bokning. Resten av paketkostnaden faktureras till Beställaren efter bildvisning. Vid utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift på 60 kr. Fotografen tar inte emot kontanter.


RABATTER OCH SEKRETESS

Vid bokning av fotografering godkänner Beställaren att Fotografen äger rätten till bilderna och att de kan användas i fotografens marknadsföring, t.ex. på fotografens hemsida, sociala medier, utställningar, i tryck etc. Som tack får Beställaren 500 kr i rabatt. Vill Beställaren skydda sina bilder och vill inte att Fotografen använda dem i sin marknadsföring då gäller ordinarie priser.


HELG- OCH KVÄLLSFOTOGRAFERING EFTER KL.16.00

Tillkommer en tillägsavgift på 500 kr.


AVBOKNING

Vid avbokning av fotograferingsuppdraget från Beställarens sida, som inte sker senast 48 timmar innan överenskommen fotograferingstidpunkt, äger Fotografen rätt att erhålla ersättning på 1500 kr från Beställaren för förberedelser, kostnader för fotograferingsuppdraget och för avbokad tid som inte kan utnyttjas för annat uppdrag. Vid sjukdom skall fotografering bokas om.


LEVERANSALTERNATIV

Digitala filer levereras via nedladdningslänk helt kostnadsfritt eller på en Usb-sticka som kan köpas till. Länken är giltig under 7 dagar. Beställaren kan beställa omleverans, då debiteras en serviceavgift på 125 kr. Beställning av omleverans sker via denna länk

Fotoprodukter (fotoalbum, fotobox, inramningar och andra produkter) hämtas i studion eller skickas via Postnord mot avgift.


LEVERANSTID

Redigerade digitala filer och fotoprodukter levereras till Beställaren inom 6-9 veckor efter slutfakturan betald.


PRESENTKORT

Presentkort kan laddas med en valfri summa från 1500 kr och har en giltighetstid på ett (1) år. Återlösas ej mot kontanter.


ARKIV

Fotografen förbinder sig att bevara digitala bildfiler under en tid av fem år eller längre från fotograferingsdatum.


PERSONUPPGIFTSLAGEN GDPR

Beställaren godkänner att Fotografen får hantera och lagra angivna personuppgifter. Personuppgifter innebär uppgifter som behövs för att kunna svara på mail eller formulärförfrågningar samt hantera fakturering.


VID REKLAMATION AV LEVERERADE FOTOGRAFIER

Beställaren ska snarast granska levererade fotografier. Eventuell reklamation ska ha inkommit till Fotografen inom tre (3) arbetsdagar från Beställarens mottagande av levererade bilder och fotoprodukter. Skadade fotoprodukter skall reklameras snarast via e-post med bilddokumentation över skadan/felet. Åsikter om färg, beskärning, redigering, oskärpa, kornighet mm i bilden är ej anledning till reklamation för att det är fotografen som slutligen bestämmer hur bilden ska se ut.

Genom att boka mig för fotografering godkänner ni ovanstående villkor.
Vi reserverar oss för eventuella fel i texter och beskrivningar på hemsidan.